Utviklingsredegjørelser

Mandatet for de faglige rådene slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse to ganger per oppnevningsperiode. Formålet med redegjørelsen er å gi Udir en samlet oversikt over endringer i bransjene som kan ha betydning for opplæringstilbudet.

Utviklingsredegjørelser 2015/2016 – del 2

Faglig råd for design og håndverk

Faglig råd for elektrofag – Vedlegg – Brev fra Norsk Industri og Energi Norge

Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Faglig råd for naturbruk

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for service og samferdsel

Faglig råd for teknikk- og industriell produksjon

Faglig råd for medier og kommunikasjon

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk

Utviklingsredegjørelser 2015 – tilbakemelding på del 1 og bestilling av del 2

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for naturbruk

Faglig råd for service og samferdsel

Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk – revidert 09.12.15

Faglig råd for design og håndverk

Faglig råd for elektrofag

♦ Faglig råd for medier og kommunikasjon

Faglig råd for teknikk og industriellproduksjon

Utviklingsredegjørelser 2015 – del 1

Faglig råd for service og samferdsel

Faglig råd for design og håndverk

Faglig råd for medier og kommunikasjon

Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Faglig råd for naturbruk

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk

Faglig råd for elektrofag

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelser – bestilling 2015

♦ Startpakke for FRBA

♦ Startpakke for FRDH og yrkesbeskrivelser – små håndverksfag

♦ Startpakke for FREL

♦ Startpakke for FRHO

♦ Startpakke for FRMK

♦ Startpakke for FRNA

♦ Startpakke for FRRM

♦ Startpakke for FRSS

Utviklingsredegjørelser 2013/2014

I mars 2014 leverte de faglige rådene sine utviklingsredegjørelser for 2013/2014.

Redegjørelsene finner du her:

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk
Faglig råd for design og håndverk – vedlegg
Faglig råd for elektrofag
Faglig råd for helse- og oppvekstfag
Faglig råd for medier og kommunikasjon
Faglig råd for naturbruk
Faglig råd for restaurant- og matfag
Faglig råd for service og samferdsel
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon
Reklame